Top Foam Oy suunnittelee ja valmistaa asiakkaan tarpeen mukaisia komposiittirakenteita, joiden käyttökohteet ulottuvat vesille, tieliikenteeseen, rautateille ja erilaisiin teknologia- ja rakennusteollisuuden sovelluksiin sekä valmistaa teollisuudelle erilaisia kuljetuspakkauksia (ISPM 15-standardi).